Αναρχική Ομοσπονδία ιδρυτικό συνέδριο 3-4 Οκτώβρη 2015

Poster_congress-01-740x1024 Αναρχική Ομοσπονδία ιδρυτικό συνέδριο 3-4 Οκτώβρη 2015 |  Συλλογικοποίηση * Ενότητα  * Επίθεση

«Η οργάνωση η οποία είναι, τελικά, μόνο η πρακτική της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, αποτελεί μια φυσική και αναγκαία συνθήκη της κοινωνικής ζωής. Η μακραίωνη καταπίεση των μαζών από μια προνομιούχα ομάδα, υπήρξε πάντα το αποτέλεσμα της ανικανότητας των καταπιεσμένων να συμφωνήσουν μεταξύ τους να οργανωθούν με άλλους για την παραγωγή, την απόλαυση και τις πιθανές ανάγκες άμυνας ενάντια σε όποιον θα επιθυμούσε να τους εκμεταλλευτεί και να τους καταπιέσει.Ο αναρχισμός υπάρχει για να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση των πραγμάτων.»

Ερρίκο Μαλατέστα

Για την κοινωνική επανάσταση τον κομμουνισμό , την ελευθερία! Οργάνωση και αγώνας για την αναρχία !

Συντρόφισσες σύντροφοι,

Το ζήτημα της οργανωτικής ανασυγκρότησης των αναρχικών στην Ελλάδα έχει τεθεί επιτακτικά και με εμφατικό τρόπο εδώ και αρκετό καιρό. Εκδόσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις σε αμφιθέατρα, δημόσιες, ηλεκτρονικές ή μη αντιπαραθέσεις, δημιουργούσαν αφενός ένα κλίμα κριτικής στις ανεπάρκειες του αφορμαλισμού και του μέχρι τώρα τρόπου οργάνωσης και πολιτικής δράσης και αφετέρου μια διάθεση για να ξεκινήσει να συζητιέται το θέμα με όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έμπρακτες αλλαγές και ορατά αποτελέσματα.

Στα πλαίσια αυτά εδώ και δύο χρόνια, πολλές αναρχικές συλλογικότητες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας συμμεριζόμενες τον παραπάνω προβληματισμό μπήκαμε σε μια διαδικασία διαλόγου που θα μας επέτρεπε αφενός να στοχαστούμε και να τοποθετηθούμε για ένα πλήθος θεμάτων και αφετέρου (πράγμα δυσκολότερο και σημαντικότερο) να συνδιαμορφώσουμε θέσεις και τοποθετήσεις με άλλες συλλογικότητες με τις οποίες δεν είχαμε απαραίτητα κοινούς κώδικες και πρότερες πολιτικές σχέσεις.

Θεωρούμε πως τόσο η μορφή και ο τρόπος αυτής της διαδικασίας όσο και το περιεχόμενο και αποτέλεσμα της, αποτελούν παρακαταθήκες για τον αναρχικό χώρο της Ελλάδας. Ακόμα και αν οι διαφορετικές οργανωτικές-πολιτικές θεάσεις του ζητήματος δεν επέτρεψαν στο σχήμα να καταλήξει ενιαίο και οδήγησαν στην τελική φάση της διαδικασίας στην δημιουργία δύο διαφορετικών πανελλαδικών μορφωμάτων, το βασικό και ουσιαστικό ζητούμενο, ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η διαδικασία παραμένει το κρισιμότερο διακύβευμα: η ανάγκη για την οργανωτική ανασυγκρότηση των αναρχικών σε νέες βάσεις.

Μια ανάγκη που αναδεικνύεται έντονα κάθε φορά που διαπιστώνουμε πως τα αντανακλαστικά μας μπορεί να μας κάνουν ικανούς για άμεσες και γρήγορες απαντήσεις στις προκλήσεις και τις επιθέσεις του κράτους αλλά η επανάπαυση μας σε αυτά, καταδικάζει τον πολιτικό μας χώρο στο τέλμα της ευκαιριακότητας και στην τυχαιότητα της συγκυρίας.

Μια ανάγκη που αναδεικνύεται έντονα κάθε φορά που τα προτάγματα μας στα πλαίσια ενός αγώνα, μεταμορφώνονται σε ξύλινο λόγο, σε μονότονα επαναλαμβάνομενα λεκτικά μοτίβα, όταν δεν είναι ενταγμένα στην άρθρωση ενός συνολικού προταγματικού λόγου και ενός ενιαίου και συνεκτικού πολιτικού προγράμματος.

Μια ανάγκη, τέλος, που αναδεικνύεται έντονα κάθε φορά που οι κοινωνικές σχέσεις ή αντιπάθειες και οι σχέσεις “παρέας” ή ανταγωνισμού, καθορίζουν το ποιοί συνεργάζονται με ποιούς, ποιοί καλούνται και ποιοί όχι σε μία διαδικασία και ποιοι τελικά συνεργάζονται.

Όλα τα παραπάνω, δηλαδή η ευκαιριακότητα και ο συγκυριακός χαρακτήρας, η ασάφεια και αποσπασματικότητα των προταγμάτων, η ξύλινη ιδεολογικοποίηση και η υποκατάσταση των πολιτικών σχέσεων από τις σχέσεις παρέας, βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα του προβληματισμού των συλλογικοτήτων που επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην οργανωτική ιστορία του αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα, προχωρώντας στη συγκρότηση αναρχικής ομοσπονδίας.

Φυσικά, η μεταξύ μας ζύμωση και ο διάλογος δε μας έκαναν ειδικούς στα της οργάνωσης, ούτε θεωρούμε πως ανακαλύψαμε την οργανωτική πανάκεια για τις πολιτικές αδυναμίες του αναρχικού χώρου. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να πειραματιστούμε με νέους τρόπους πολιτικής οργάνωσης και να δοκιμαστούμε με νέους τρόπους δόμησης της δράσης, του λόγου και εν γένει της παρουσίας των αναρχικών στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες!

Είμαστε, όμως, αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε την χρόνια αδυναμία παραγωγής μιας στρατηγικής αγώνα με τη δημιουργία ενός πολιτικού πεδίου όπου θα συναντούνται οι απόψεις μας και θα διαλέγονται ισότιμα και λειτουργικά. Ο ομοσπονδιακός τρόπος οργάνωσης μπορεί να αποτελέσει αυτό το πεδίο, προωθώντας περαιτέρω την παραγωγή συνολικού προταγματικού λόγου αλλά και παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες για τη διάδοση αυτού του λόγου στην κοινωνία και το προλεταριάτο.

Θέλουμε η ομοσπονδία να αποτελέσει ένα σύνολο δομών και διαδικασιών  το οποίο θα αποτελεί ένα πεδίο ζύμωσης και σύμπραξης των αναρχικών πολιτικών συλλογικοτήτων και θα αντιπαλεύει τη λογική των ευκαιριακών συνεννοήσεων μεταξύ πολιτικών υποκειμένων και την ανάδειξη, ενίοτε, άτυπων ιεραρχιών.

Συντρόφισσες, σύντροφοι!

Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, η (οικονομική, κοινωνική, πολιτική) κρίση, οι σαρωτικές για την τάξη μας εξελίξεις σε εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα και η διάλυση των αυταπατών για μία ευνοϊκότερη για τους από τα κάτω καπιταλιστική διαχείριση κάνουν ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη της οργάνωσης μας με νέους τρόπους, πιο αποτελεσματικούς, πιο μαζικούς, ξεκάθαρα επαναστατικούς! Επιπλέον, η δική μας ομόσπονδη οργάνωση αποτελεί απτό παράδειγμα της οργάνωσης που προτάσσουμε για ολόκληρη την κοινωνία.

Ζούμε σε εποχές που πλέον τα αναρχικά προτάγματα μπορούν και πρέπει να διαχυθούν και να μπολιάσουν τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες ως τα μόνα ικανά να οδηγήσουν στην ταξική χειραφέτηση, στην κοινωνική απελευθέρωση!

Είναι ξεκάθαρο πλέον για εμάς πως στις μεταβατικές περιόδους και στις ιστορικές ασυνέχειες που ζούμε, οι αναρχικές συλλογικότητες είτε θα οργανωθούν, θα σχεδιάζουν και από κοινού θα πράττουν, είτε θα περιοριστούν στην αυτοαναφορικότητα και θα χαθούν.

.:: Οργανωτικές, τακτικές και στρατηγικές στοχεύσεις της Αναρχικής Ομοσπονδίας στη συγκυρία – τα 21 σημεία

H πρωτοβουλία για την συγκρότηση της Αναρχικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας την προπαρασκευαστική διαδικασία και λίγες μέρες πριν την διοργάνωση του μεγάλου ιδρυτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας (3-4/10/2015) ανακοινώνει δημόσια το κείμενο “ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ”.
Το κείμενο κοινής συμφωνίας 21 σημείων περιλαμβάνει διαρκείς, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στοχεύσεις. Σκοπός του κειμένου είναι να συντονίσει την θεωρία και την δράση των αναρχικών ομάδων που συναποτελούν την Ομοσπονδία και να λειτουργήσει σαν έναυσμα υπεύθυνης και οργανωμένης παρέμβασης στα ευρύτερα ταξικά και κοινωνικά πεδία αγώνα, στον δημόσιο χώρο, στην καθημερινή ζωή, τους χώρους εκπαίδευσης και δουλειάς, τις στιγμές σύγκρουσης και τις στιγμές της απόφασης.  Η απόφαση των ομάδων για συνοχή, ενοποιημένα κριτήρια, συντονισμένες και εναρμονισμένες πρακτικές καταγράφεται στο κείμενο των 21 σημείων ως δέσμευση συλλογικής ευθύνης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την αυτονομία και τις ιδιαιτερότητες δράσης της κάθε ομάδας στα πλαίσια λειτουργίας της Αναρχικής Ομοσπονδίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

 1. Οικειοποίηση και αξιολόγηση της δομής, του τρόπου λειτουργίας και των τεχνικών μέσων της οργάνωσης από τις συλλογικότητες που την αποτελούν
 2. Ποσοτική μεγέθυνση: Ένταξη νέων ομάδων, ενίσχυση των ομάδων/μελών με νέα άτομα, γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Ελλάδας με δημιουργία αντίστοιχων περιφερειών
 3. Οργανωμένη παρουσία της ομοσπονδίας στα μεγάλα στιγμιότυπα κεντρικής παρουσίας στο δρόμο (1η Μάη, Πολυτεχνείο, πανεργατικές απεργίες κλπ.)
 4. Ικανότητα της ομοσπονδίας να δράσει σε έκτακτες απαιτήσεις αγώνα, σε στιγμές κρίσης.
 5. Ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων και της συνοχής ανάμεσα στις συλλογικότητες/μέλη. Ανταλλαγή εμπειρίας, αλληλεγγύη, συνεργασία, εμπέδωση σε όλα τα επίπεδα της κοινότητας ισότιμων μελών που συνιστούν την οργάνωση.
 6. Σχηματισμός δομών σίτισης, περίθαλψης και αυτοπροστασίας στην προοπτική κάλυψης άμεσων αναγκών αλλά και ως παράδειγμα και δυνατότητα απόκτησης τεχνογνωσίας ενόψει ανθρωπιστικών κρίσεων στη συγκυρία που διανύουμε.
 7. Εξεύρεση των οικονομικών πόρων ώστε να υπάρξει κάλυψη των υλικοτεχνικών υποδομών και των απαραίτητων μέσων για τις παρεμβάσεις και τον αγώνα.
 8. Υιοθέτηση μορφών παρεμβάσεων που θα μπορούν με ασύμμετρο τρόπο να επιτυγχάνουν με λίγους πόρους μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο
 9. Αρτιότητα σε κάθε πρακτική, τεχνικό μέσο ή ταυτοτικό στοιχείο της ομοσπονδίας.
 10. Ενεργή σύμπραξη και ισότιμη συνεργασία με άλλες δυνάμεις του αναρχικού κινήματος σε κάθε επίπεδο, στο μέτρο των πολιτικών κοινοτήτων και των αναγκών του αγώνα.
 11. Στήριξη αυτοοργανωμένων κοινωνικών, τοπικών και ταξικών εγχειρημάτων και αντιθεσμίσεων με ελευθεριακό πρόσημο
 12. Ανάπτυξη σχέσεων, οργανωτικών δεσμών και υλοποίηση κοινών αγώνων με το διεθνές αναρχικό κίνημα και ελευθεριακά κινήματα βάσης, στα Βαλκάνια, την μεσόγειο, την Ευρώπη, παγκόσμια
 13. Λόγος και παρουσία στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και στα ζητήματα που αυτό δημιουργεί ως επικαιρότητα. Η αναρχική ομοσπονδία ως μία απο τις αιχμές του αναρχικού κινήματος με διακριτό και αναγνωρίσιμο τρόπο παρεμβαίνει προωθώντας τις αντιλήψεις της και προπαγανδίζοντας τις αναρχικές επιλογές αγώνα.
 14. Και πέραν του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, στην τοπικότητα, την ταξική πάλη σε κάθε κοινωνικό πεδίο ή στιγμιότυπο αγώνα η οργάνωση διαχέει, αποσαφηνίζει, επικαιροποιεί τις αναρχικές θέσεις, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και συγκεκριμένες προτάσεις.
 15. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις παρεμβάσεις και την στοχευμένη προπαγάνδα προς τη νεολαία στους χώρους που αυτή συναθροίζεται (σχολεία, πανεπιστήμια, γήπεδα κλπ)
 16. Προπαγάνδιση σε όλα τα πεδία, σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, στο πολιτικό πεδίο, το αναρχικό κίνημα, της ιδέας και των πρακτικών συλλογικοποίησης και οργάνωσης.
 17. Αποδόμηση του φασιστικού/ρατσιστικού λόγου και έμπρακτη αντιπαράθεση με φασιστικές/ρατσιστικές πρακτικές στο ζήτημα της μετανάστευσης. Προώθηση της αλληλεγγύης και της ταξικής ενότητας ανάμεσα σε ντόπιους και μετανάστες.
 18. Αντίσταση, κριτική και αμφισβήτηση όχι μόνο του ελληνικού κράτους και της ντόπιας αστικής τάξης αλλά και των διακρατικών-ιμπεριαλιστικών σχηματισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Δ.Ν.Τ. κλπ στην κατεύθυνση της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της επαναστατικής κοινότητας των εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων ανεξάρτητα από σύνορα.
 19. Σχεδιασμός και όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης με την αριστερά και κάθε πολιτική δύναμη που για ίδιον ή μη όφελος συντηρεί αυταπάτες ταξικής συνεργασίας και «εναλλακτικών λύσεων κοινωνικής χειραφέτησης» μέσα στα πλαίσια του συστήματος ύπαρξης κράτους ή/και καπιταλισμού με οποιαδήποτε μορφή.
 20. Προπαγάνδιση της ιδέας, ενίσχυση με έμπρακτο τρόπο, στήριξη προσπαθειών στα πλαίσια του κινήματος για την δημιουργία της μαζικής, ελευθεριακής, ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της εργατικής τάξης και των άλλων εκμεταλλευόμενων τάξεων ή στρωμάτων στην κατεύθυνση της επανάστασης, του κομμουνισμού, της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης.
 21. Οργάνωση και έναρξη διαδικασίας παραγωγής και διαρκούς επικαιροποίησης ενός μεταβατικού επαναστατικού προγράμματος που θα επιχειρεί να επιμερίζει και να συνθέτει από την μία τις ορατές προοπτικές μιας αυτοδιευθυνόμενης ελευθεριακής και αταξικής κοινωνίας και από την άλλη των στρατηγικών αγώνα προς αυτές τις προοπτικές.

Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Αναρχικής Ομοσπονδίας

 

ΑΘΗΝΑ : Αναρχικοί για την Κοινωνική Απελευθέρωση (Α.Κ.Α.) · Αναρχική συλλογικότητα "θρυαλλίδα" · Αναρχική συλλογικότητα "Καθ" οδόν" ·  Αναρχική συλλογικότητα Νέας Φιλαδέλφειας (Α.ΣΥ.Ν.Φ.) · Κενός Κύκλος · Ρουβίκωνας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Αναρχική συλλογικότητα 'Άνω θρώσκω" · Ελευθεριακή Πρωτοβουλία θεσ/νικης.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Αναρχική συλλογικότητα "Οκτάνα".
ΠΑΤΡΑ : Αναρχική συλλογικότητα "No Mans Land".