Συλλογική κουζίνα και προβολή του ντοκιμαντερ “Η επαφή” | 9/12-ωρα:17:00

Σημερα, απο τις 17:00, στην Κατάληψη Ευαγγελισμού:

Συλλογική κουζίνα και προβολή του ντοκιμαντερ “Η επαφή”