Βιλιοπωλείο /αρχείο -ώρα:16:00 και καφενείο οικονομικής ενίσχυσης-ώρα:22:00 | Παρασκευή 24/12

Βιλιοπωλείο /αρχείο

Παρασκευή 24/12 -ώρα:16:00

Νέες εκδόσεις

καφεδάκι

Μουσική

Ομάδα βιβλίου αρχείου κιτάπι

 

Καφενείο-μπαρ για την οικονομική ενίσχυση του

γυμναστηρίου – Παρασκευή 24/12 -ώρα:22:00

Κατάληψη Ευαγγελισμού