Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο /μπάρ -Παρασκευή 28 /1 -ώρα:22:00

Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο /μπάρ -Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 -ώρα:22:00

για την οικονομική ενίσχυση της  Κατάληψης Ευαγγελισμού .

Κατάληψη Ευαγγελισμού-Θεοτοκοπούλου 18 ,Ηράκλειο.