1ο πολιτικό καφενείο : Δημοκρατική αυτονομία, το ριζοσπαστικό πρόταγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή | 3/2-ώρα:19:00

1ο πολιτικό καφενείο : Συζητάμε με μοναδικό στόχο την αυτομόρφωση και τον προβληματισμό.

θέμα: Δημοκρατική αυτονομία, το ριζοσπαστικό πρόταγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή ως πρόταση για ένα διαφορετικό πολιτειακό μοντέλο και οι προοπτικές του σε άλλες πολιτιστικές/πολιτικές γεωγραφίες.
Εισηγείται διεθνιστής σύντροφος μέλος της Ακαδημίας της Δημοκρατικής Νεωτερικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες : https://democraticmodernity.com/

Παρασκευή  3 Φεβρουαρίου 2023, ώρα:19:00
στην Κατάληψη Ευαγγελισμού, Θεοτοκοπούλου 18, Ηράκλειο Κρήτης.