Η πρώτη προκήρυξη της κατάληψης

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ


Το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, της οδού Θεοτοκοπούλου που βρισκόταν άδειο και εγκαταλελειμμένο για δυο δεκαετίες, πήρε ζωή την Πέμπτη 16 Μαΐου. Η κίνηση αυτή προήλθε από μια ομάδα νέων ανθρώπων ,στην πλειοψηφία τους φοιτητές που θεώρησαν αναγκαία την αξιοποίηση ενός τέτοιου χώρου, ικανού να φιλοξενήσει ιδέες και δράση. Αυτό το σύνολο ατόμων είναι ανεξάρτητο από κόμματα και παρατάξεις.
Αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, αντλώντας δύναμη από τα όνειρα που φωλιάζουν μέσα μας. Στόχος μας είναι να τους δώσουμε μορφή μέσα από τη συλλογικότητα, θέτοντας βάσεις σ’αυτό το χώρο που είναι καινούργιος και που γεννιέται μαζί μας. Αρνούμαστε την ιεραρχία και τις εξουσιαστικές αντιλήψεις στις ανθρώπινες σχέσεις και θέλοντας να κρατήσουμε τον “Ευαγγελισμό” έξω από αυτά, ορίζουμε τον χώρο ως αυτοδιαχειριζόμενο. Επιδιώκουμε να μην έχουμε σχέσεις ιδιοκτησίας, ούτε να μας διέπει ιδιοκτησιακή λογική ως προς το κτίριο απέναντι σε κανένα. Ο χώρος αυτός δεν ανήκει σε κανένα προσωπικά και έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη απέναντι του. Αποφασίζουμε συλλογικά και συναινετικά με μοναδικό μέσο κατοχύρωσης των απόψεων μας τον διάλογο, αντιτιθέμενοι στη στεγνή λογική κατά την οποία η πλειοψηφία καθυποτάσσει τις μειοψηφίες και επιβάλλεται στο σύνολο και στην ατομικότητα. Για μας ο διάλογος δεν είναι μέσο να εξαλείψουμε τη διαφορετικότητα μας, αντιθέτως γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις μας μπορούν να βελτιώνονται και να εξελίσσονται , ακριβώς επειδή προέρχονται από ετερόκλητους ανθρώπους με ποικιλία στον τρόπο σκέψης και έκφρασης.
Ο χώρος λοιπόν που καταλάβαμε ανήκει στο πανεπιστήμιο της Κρήτης. Οι περισσότεροι από εμάς είναι μέλη αυτού του πανεπιστημίου και δέκτες του μοντέλου λειτουργίας του στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή την στείρα παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την προετοιμασία για την αφομοίωση του ατόμου από μία άκρως οικονομικοκεντρική κοινωνία και την ενσωμάτωση του σε ένα σύστημα χειραγώγησης των συνειδήσεων. Μέσα σ’ αυτή την κοινότητα απομένει ελάχιστος χώρος για τον άνθρωπο. Δεν μας ικανοποιεί αυτό το όραμα όπου εναλλάσσεται η εργασία με την πλήξη, όπου αδρανοποιείται η ζωή και η δημιουργία και όπου εξαλείφεται οποιαδήποτε αυθόρμητη και πηγαία έκφραση. Γι’αυτό λοιπόν διαφοροποιούμαστε από το πανεπιστήμιο και αγωνιζόμαστε ώστε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε χαράσσοντας την δική μας πορεία.
Απογοήτευση μας προκαλεί η κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου μας. Αρνούμαστε την εκμετάλλευση, τον αποκλεισμό, την κοινωνία του θεάματος και γενικά τον τυποποιημένο τρόπο ζωής που μας προσφέρεται. Θέλουμε να γίνουμε ένα ζωντανό κύτταρο αμφισβήτησης και καλούμε όλους όσους αισθάνονται την καταπίεση και την ανάγκη να αντιδράσουν, να έρθουν σ’αυτό το χώρο όπου η δράση τους θα παραμείνει αυτόνομη, αλλά η φωνή τους θα ενωθεί με τη δική μας. Ο “Ευαγγελισμός” θα φιλοξενεί στο εξής την προσωπική μας δημιουργία ως αφορμή επαφής των ανθρώπων. Είναι ανοικτός σε ανθρώπους που αναζητούν την επικοινωνία , που χρειάζονται χώρο να δημιουργήσουν, να προβάλλουν τις ιδέες τους και να προάγουν τον πολιτισμό τους.
Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να καταστήσουμε αυτό το κτίριο βιώσιμο και ικανό να στεγάσει τόσο εμάς, όσο και αυτούς που πιστεύουν πως θα ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σ’αυτή την προσπάθεια. Είναι στις προθέσεις και στις δυνατότητες μας να γίνει η αισθητική διαμόρφωση αυτού του χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί πρόσφορα για την πόλη.

Γενική συνέλευση κατάληψης “Ευαγγελισμού”