Γλέντι για την ανακατάληψη του Ευαγγελισμού | 1/12 -ώρα:22:00

Γλέντι για την

ανακατάληψη

του Ευαγγελισμού!

Απόψε από τις 22:00

επί της οδού Θεοτοκοπούλου.