Πανό αλληλεγγύης στην κατάληψη Ζιζάνια!

Ανεβάσαμε πανό στην πρόσοψη της Κατάληψης σε
αλληλεγγύη με την κατάληψη Ζιζάνια που εκκενώθηκε σήμερα.
Την τελευταία λέξη δεν είπαμε ακόμα Οι καταλήψεις είναι
τα σπίτια του αγώνα! Θα τα πάρουμε όλα πίσω.
Αλληλεγγύη με την κατάληψη Ζιζάνια .
 
Κατάληψη Ευαγγελισμού