Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης νέων κινηματικών εκδόσεων | Παρασκευή 12/11/21 -ώρα:22:00

Ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που ολοκληρώνεται μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και μαθαίνει να εκφράζεται με ακρίβεια αλλα κια ρευστότητα.
Όταν αναπτυχθεί κόβει σαν καλοακονισμένο μαχαίρι.

Feral Faum

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης νέων κινηματικών εκδόσεων

Παρασκευή 12/11/21 -ώρα:22:00

Κατάληψη Ευαγγελισμού