Απογευματινό καφενείο | Κυριακή 16/1-ώρα:16:00-22:00

Απογευματινό καφενείο για την

οικονομική ενίσχυση της

Κατάληψης Ευαγγελισμού.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

– ώρα:16:00-22:00